Skolebestyrelsevalg 2018

Så er der igen valg til skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler. Medlemmer af skolebestyrelsen får mulighed for at præge skolens arbejde med at skabe øget læring og trivsel for alle vores elever.


Så er der igen valg til skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler. Der skal vælges syv forældre og op til syv suppleanter til skolebestyrelserne på Herstedvester Skole, Herstedøster Skole, Egelundskolen og Herstedlund Skole. Der skal vælges fem forældre og suppleanter på Brøndagerskolen.

Medlemmer af skolebestyrelsen får mulighed for at præge skolens arbejde med at skabe øget læring og trivsel for alle vores elever. Skolebestyrelsen har indflydelse på skolernes prioritering af økonomi, rammesætning af undervisningen og udbudt af valgfag. Skolebestyrelsen har derfor stor indflydelse på dit barns skole.

Få indflydelse på dit barns skoledag ved at stille op til skolebestyrelsesvalget. De nye skolebestyrelser tiltræder den 1. august 2018. Perioden slutter den 31. juli 2022.

Hvornår
Skolerne afholder valgmøder for alle valgberettigede forældre på i uge 15.

På valgmødet bliver der orienteret om skolebestyrelsens arbejde, valgregler og der bliver opstillet kandidater.

Sidste frist for fredsvalg er fredag den 27. april 2018.
Hvis der skal holdes afstemningsvalg er sidste frist for at foretage afstemning den 27. maj 2018.

Hvor
• Egelundskolen
• Herstedlund skole
• Herstedvester skole
• Herstedøster skole
• Brøndagerskolen

Hvem
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter skal vælges af og blandt personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen. Samt af og blandt personer, som efter gældende regler kan få tillagt valgret og valgbarhed. Er du i tvivl om din valgret og valgbarhed skal du kontakten valgbestyrelsen på skolen.


Hvordan
På hver skole er der udarbejdet en valgliste. Valglisterne fremlægges på skolerne. Alle valgbare kan sikre sig at de er optaget på listen inden den 9. april 2018.

Opstilling af kandidater
Alle der har valgret kan stille op til valget. Det sker ved at henvende sig til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest den 20. april 2018. Hos skolens leder kan du også få oplysninger om bestyrelsesarbejdet og hvordan du stiller op.

På skolens kontor, på skolens hjemmeside og forældreintra findes der oplysninger om valget.

Alle spørgsmål vedrørende valget rettes til den enkelte skoles valgbestyrelse.

Læs folder om skolebestyrelsesvalget