Nye fliser på Egelundsvej

Materialegården nu på at lave et nyt fortov langs Bo-Vests boliger på Egelundsvej


En gang lå fliserne så flotte og lysegrå i en lige række langs gårdhusene på Egelundsvej. Imidlertid bliver stien slidt og overgroet med tiden.

Igangværende byggeprojekter i området har også anskueliggjort nødvendigheden af at forny belægningen, således alt fremstår pænt og ryddeligt. 

Derfor lægger vi nye fliser. Vi beder om forståelse for at vi mens arbejdet pågår foran haverne, vil genere beboerne i en kort periode.