Nye buslommer skal forbedre trafiksikkerheden

- arbejdet med at sikre busstoppestederne på Trippendalsvej er nu gået i gang


Nye buslommer skal forbedre trafiksikkerheden - Albertslund Kommune

Ombygningerne sker på strækningen mellem Kærmosevej og Herstedøstervej og skal blandt andet medvirke til give den øvrige trafik bedre mulighed for at passere de busser der holder ved stoppestederne.

Ved krydset Trippendalsvej/Roholmsvej flyttes det eksisterende stoppested i retning mod Glostrup, om på den anden side af Roholmsvej.

For at give plads til ombygningerne bliver det nødvendigt af fælde fire træer på strækningen.

De ny buslommer ventes at være klar midt i juli.