Vallensbæk Torvevej/ Læhegnet

- justering af lyssignaler skal forbedre trafikafviklingen i krydset


I uge 7/8 foretager vi nogle mindre justeringer af lyssignalerne så trafikanter i retning nord/syd ad Vallensbæk Torvevej får grønt lys i længere tid.
Det betyder mindre kødannelse på Vallensbæk Torvevej og en bedre sammenhæng med krydset Vallensbæk Torvevej/Roskildevej.
Justeringerne foretages på baggrund af, at der i en periode har været nogle udfordringer med at afvikle trafikken i krydset Vallensbæk Torvevej/Læhegnet.