Kapacitetsplan for Harrestrup Å i høring

Albertslund Kommune er gået sammen med Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre kommuner og deres spildevandselskaber om at forebygge oversvømmelser langs Harrestrup Å ved skybrud.


Kapacitetsplan for Harrestrup Å - Albertslund Kommune

Du kan læse mere på www.albertslund.dk/ihøring (link).