Kanalgaden skal inspirere hele landet

Realdania og Sustainia har netop udgivet publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne og løsningen i Albertslund med Kanalgaden og Kongsholmparken er med blandt de 100


Kanalgaden skal inspirere hele landet - Albertslund Kommune

Se listen med den 100 klimaløsninger

100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner er repræsenteret i publikationen Klima100, der udkommer i dag. Et af de projekter, der slap gennem nåleøjet, er Kanalgaden og Kongsholmparken i Albertslund. Her har Albertslund Kommune og forsyningsselskabet HOFOR i et tæt samarbejde med Naturgruppen lavet en løsning, der får regnvandet væk fra bymidten og ud i Kongsholmparken, hvor det kan stå et par dage. Når der igen er plads i å-systemet bliver regnvandet ledt videre.

Det må også gerne se godt ud
Regnvandet kan håndteres på mange måder og kunne måske være ledt væk i rør til et underjordisk bassin. Men Albertslund Kommune og HOFOR valgte en løsning, der faktisk tilfører området mere end blot regnvandshåndteringen. Kongsholmparken har fået et dige man kan bruge til gå-tur og picnic, flere paddehuller som tiltrækker dyre- og fugleliv samt nye steder til ophold langs kanalen. Det er altså også et projekt, der viser at man lokalt arbejder med at virkeliggøre nogle af FNs 17 bæredygtighedsmål, f.eks. indenfor bæredygtige byer og lokalsamfund, livet i havet og på land.

”Jeg er rigtig glad for samarbejdet om de våde enge, der viser, at en teknisk løsning kan se godt ud, give merværdi og tilgodese natur- og fritidsinteresser”, siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Kanalgaden og Kongsholmparken kan nu inspirere andre kommuner. For der er mange parker og pladser, som ved at blive indrettet lidt anderledes kan opsamle, forsinke og lede regnvandet i en retning, der ikke har så store konsekvenser for byerne.

Cykler derudaf

Albertslund Kommune er blandt de 100 klimaløsninger, som fremhæves, med endnu et projekt. Det er projektet "Test en elcykel", som cykler derudaf i en række kommuner, bl.a. i Albertslund.  

_________
Fakta
Samarbejde med Sustainia og CONCITO
Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, der med inputs fra CONCITO og et ekspertpanel har stået for vurdering og udvælgelse af klimaløsningerne. Ekspertpanelet består blandt andet af repræsentanter fra DTU, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi.

Projektfordeling og kategorier
Klima100-projekterne fordeler sig på 12 kategorier: Ansvarlig Indkøb og Byggeri, Grøn Adfærd og Oplysning, Vedvarende Energi, Grøn Arealanvendelse og Rekreativitet, Klimasikrede Byrum, Energieffektivisering og Teknologi, Klimaplaner, Stormflodsbeskyttelse, Klimatilpasning ved Åer, Vandløb og Søer, Mobilitet, Social Indsats og Fællesskaber og Cirkulær Økonomi.