Albertslund Handicappris 2018

Handicaprådet har indstiftet en pris: ”Albertslund Handicappris”. Alle borgere i Albertslund kan komme med forslag til modtagere af prisen, der i år uddeles af Handicaprådet den 3. december


Formålet med handicapprisen er at anerkende en særlig indsats for borgere med handicap i Albertslund. Handicaprådet vil gerne honorere den eller de personer, der gør en ekstra indsats for at give alle albertslundborgere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen. Man behøver ikke at være albertslundborger for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i Albertslund.

Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, Handicaprådet ønsker at anerkende med prisen. Men man kan også indstille en virksomhed/forening eller medarbejder til prisen, hvis de gør noget ud over det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund.

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr.

Alle borgere i Albertslund kan indstille:
• Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en positiv rollemodel
• Foreninger eller personer, der gør en særlig aktiv indsats for børn, unge eller voksne med handicap
• Byggerier, der har særlig god tilgængelighed for borgere med handicap
• Virksomheder der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap
• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelighed, synlige priser osv.
• Fritidsaktiviteter, der fremmer borgere med handicap til at deltage og fremmer fællesaktivitet med andre

Send en mail med indstillingsskema til Handicaprådets sekretær Lissi Petersen på lissi.petersen@albertslund.dk
Indstillingsskemaet finder du her på Albertslund Kommunes hjemmeside (link) eller du kan rekvirere det hos Lissi Petersen på tlf. 4368 6835

Fristen for at indstille kandidater er fredag den 9. november 2018