Derfor er der lavvande i Kanalen

Det meget tørre forårsvejr er skyld i, at der næsten ikke er vand i kanalen.


Derfor er der lavvande i Kanalen - Albertslund Kommune

Årsagen til, at der er bøvl med at holde vandstanden oppe i Kanalen er, at det næsten ikke har regnet de sidste par måneder. Den smule drænvand, der i øjeblikket tilledes systemet, siver ud ved skottet og løber videre gennem Vandhaverne og ned i Kongholms-vådområdet. Det er meningen, at der hele tiden siver lidt vand videre ud i Vandhaverne, og når vi har fået et ordentligt regnskyl, så vil den lille udsivning af drænvand ikke have betydning for vandstanden.