Borgmesterens tale til medarbejderens nytårskur 2018

Hvad har en fællessang om barndommens gade, USA's præsidents Trumps tweets og det at være medarbejder i Albertslund tilfælles? Læs borgmester Steen Christiansens bud i årets nytårstale.


Borgmesterens tale til medarbejderne - Albertslund Kommune

[Fællessang: Barndommens Gade]
Kære alle sammen
Godt nytår. Allerførst vil jeg takke for jeres indsats i 2017. I en travle og til tider turbulent hverdag er det ikke altid, at anerkendelsen og påskønnelsen af jeres indsats blive italesat. Af kolleger, af ledere eller af politikere, endsige borgmesteren.
Så det gør jeg nu højt og tydeligt: Kæmpe tak. Og så skal I vide, at jeg og den nye kommunalbestyrelse glæder os til sammen med jer både at give nogle bud på, hvordan vi udvikler de fællesskaber, som bær velfærdsopgaverne.
Og ikke nok med det: også til hvordan Albertslund Kommune de kommende år skal udvikles til at være en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor I er glade for at gå på arbejde. En arbejdsplads, som omverdenen ser til og nikker anerkendende til.
Men lad mig starte et lidt andet sted. Den verden, hvor fællessangens tekst kom til verden.

Tove Ditlevsen

Vi har lige forladt et år, hvor Tove Ditlevsen ville have været fyldt 100 år. Så hvad var mere naturligt end at starte med at synge hendes digt Barndommens Gade, som Anne Linnet har sat melodi til i 1986. Også selvom det har noget dystert i sig.
Tove Ditlevsen var – og er – en vores førende og dygtige forfattere. Tove var loyal overfor det Vesterbro hun kom fra. Og som forfatter rundet af sin tid og samfund. Omstillingen af Danmark fra landbrugsland til industriland. Fra en lukket kultur til kulturelt frisind i slutningen af 60’erne. Fra knap så meget demokrati til mere demokrati. Til mere ligestilling mellem mænd og kvinder.
Men vi ved også at Tove blev brugt. Hvis præmissen for et forfatterskab er ens hverdag, de relationer – frivillige eller ufrivillige – man har til andre mennesker, så tror jeg, man kan sige: at Tove Ditlevsen også skrev på et smertefuldt brændstof, der i dag går under hash-tagget: Metoo.

Det er overgreb på kvinder,
- der burde have været fuldstændigt uacceptabelt den gang.
- der er fuldstændigt uacceptabelt i dag
En hel del af disse overgreb har fundet sted på arbejdspladser. Der har derfor i offentligheden spredt sig et billede af, at der er tale om asymmetriske relationer.
Nej, der er ikke tale om asymmetri – der er tale om overgreb. Punktum.
Tove Ditlevsen satte også selv det sidste endelige punktum. Så ulykkeligt ender det langt fra altid.
#Metoo betyder forhåbentlig, at flere får hjælp. At det får konsekvenser: Blot to eksempler fra denne uge: En dansk balletmester er trådt tilbage i New York. Næstformanden for det norske arbejderparti er trådt tilbage.
Vi skal tænke på, hvordan vi vil have det med hinanden. At der skal være plads til glæde og kram - og så sker det jo også nogle finder kærligheden på arbejdspladsen…..og som Vestager ville have sagt det: sådan er det jo…

Bryde ned i stedet for at bygge op
For håbet bag Metoo kan være: at vi bygger op, fremfor at bryde ned. Skaber reel ligestilling mellem kønnene. Øger sammenhængskraften i samfundene – nationalt og internationalt.
Og det er der i den grad brug for.
Vi er i en tid, hvor ledere i USA, Mellemøsten, EU og Asien har travlt med at bryde ned i stedet for at bygge op om og med fællesskabet. Trump, Brexit og Putin. Trump piller det amerikanske demokrati fra hinanden inden fra. Putin sender sine internet-trolde ud for at spiller os ud mod hinanden. Brexit truer det europæiske sammenhold.
Det er ikke til at vide om man skal le eller græde, når Trump i et Tweet i weekenden som kommentarer til ekstreme kuldegrader i det nordøstlige USA skrev: Kunne I ikke sende noget af den globale opvarmning afsted til USA så den kan få temperaturen ned.
Jamen, jamen… og så er det jeg tænker, at den afgående kommunalbestyrelse som en af sidste beslutninger vedtog en klimastrategi for Albertslund, der rækker frem til 2025. Stiller krav til os som organisationen. Borgerne. Erhvervslivet. Energi- og transportsektoren.
Og dermed også husker os på, hvad vi er gode til herhjemme; samspillet mellem det offentlige, det private og forskningen, men først og sidst at I som medarbejdere og ledere tilvejebringer et beslutningsgrundlag, som gør, vi politikere træffer – eller i hvert fald har mulighed for – at træffe de rigtige beslutninger på fagligt og sagligt grundlag

Tour de force gennem 2017
Lad mig tage jer på en tour de force gennem 2017:


Børnene og det faglige
Skolestrategi ”Skole for Alle” – virker. Der er fremgang ved afgangsprøverne flere år i træk. Takket været dygtige lærere, pædagoger og ledere- - bevæger sig positivt i forhold til elevernes læring og udvikling.
Dagtilbuddenes pædagoger og ledere virkelig har taget sprogopgaven til sig og arbejder fokuseret og systematisk med børnenes sproglige udvikling. Det ser ud til at virke; i hvert fald skal færre børn have basisdansk i næste skoleår.
Dagplejen kunne holde 50 års jubilæum. 50 år med højt niveau og nærvær for mange børn og familier


Børnene og det kreative;
I 2017 var byen traditionen tro samlet om en skøn børnefestuge i Kongsholmparken. Og tæt på 1000 børn med malede ansigter og engagerede voksne har gjort skovbunden i Vestskoven helt levende med deres rollespil et par gange i årets løb.
Musikskolen fandt et nyt – midlertidigt – hjem på den gamle Sydskole.


Byen og kulturen:
Der var gang i Centrum. En ny festival så dagens lys ved Badesøen. Vestegnens Kulturuge bød på fællesspisninger, sovekoncert, børneskov og lyskunst.
Og flere hundrede satte fodspor for den gode sag ved Ønskeløbet og vi løb sammen ved DHL.
Vikingelandsbyen fejrede 25 års jubilæum og skød gang i det nye store formidlingsprojekt ”Vikingebro – vejen til vikingerne” sammen med Kroppedal Museum.
Biblioteket har budt på læsekredse og debatter, der flytter holdninger.

Byen og de ældre
Plejecentret Albertshøj er ved finde sin rytme og hundredvis af albertslundere møder hver dag dygtige og omsorgsfulde sosu-medarbejdere.
Det åben dagcenter flyttede til nye lokaler

Byen og sundheden
Et nyt Sundhedshus, der samler genoptræning og mange sundhedstilbud under et tag med kvalificerede og dygtige medarbejdere.

Byen og klimaet
Renovering af Kanalgaden
Ny sø i Kongsholmparken
Bygning M med alverdens intelligente bygningsløsninger.

Byen og rådhuset
Ja…. Her bliver der holdt sammen på det hele. Og der er styr på regnskaberne. Overskud og leveret til tiden – uden revisionsbemærkninger. Den gode nyhed er: det er nu blevet hverdagskost – det var det ikke for 5 år siden.

Og bare for god ordens skyld: efter min mening er de meget omtalte kolde og varme hænder en falsk modsætning. Uden styr på økonomien, så ryger de varme hænder. Bare for at nævne et eksempel.
Så i Albertslund har alle 2800 medarbejdere varme hænder.

Et kik ind i 2018
Og jeres hænder bliver der – både i egentlig og overført betydning – brug for i den valgperiode, vi har taget hul på.
Renoveringen af byens almene boligområder vil fortsætte med uformindsket styrke. Albertslund Centrum står foran en kraftig fornyelse. Fængselsgrunden med Vridsløselille Statsfængsel bliver forhåbentlig fri til byudvikling. Og i løbet af de næste to måneder træffer Folketing, 11 kommuner og regionen endelig beslutning om etablering af en letbane i Ring 3. En beslutning, der får afgørende betydning for udviklingen af Hersted Industripark med erhverve, uddannelsesinstitutioner og på sigt boliger. Og forhåbentlig vil vi opleve byggestarten på fremtidens gymnasium på Kongsholmgrunden.
Tilsvarende står vi og I overfor nye måder at arbejde med udsatte borgere på. Sundhedsområdet vil helt naturligt – naturligt fordi kommunen er tæt på borgerne – komme til at fylder med mere. Og med den særlige albertslund-kontekst, at det også handler om at bekæmpe ulighed i sundhed.
Og hele ældreområdet vil vokse og fylde. Ikke bare fordi vi bliver flere ældre, men også fordi vi skal udvikle området med nye måder at organisere arbejde på. For borgerne. Men også for medarbejderne.

På erhvervs- og beskæftigelsesområdet skal bruge den gode samfundsøkonomi til at få endnu flere af de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, i beskæftigelse og uddannelse.
I 2019 vil vi evaluerer folkeskolereformen og Skole for Alle med udgangspunkt i den virkelighed lærere, pædagoger, elever, ledere og forældre oplever på skolerne. En evaluering, som vi skal bruge som springbrædt til ny dialog og mål for eleverne.

Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger, som gør, at I er glade for at gå på arbejdet. Og måske endog stolte om at være en del af ”Projekt Albertslund”.
Inden da er der en lille hurdle vi skal over:


2018 starter med forhandlingerne om nye overenskomster for 600 000 ansatte i kommuner, region og stat. Som I ved, har jeg en lille aktie også i det spil, og I vil -i korte glimt – de næste tre måneder kunne opleve, at vi står på hver sin side af gærdet. Sådan er spillet. Men lige så vigtigt er det, at resultatet bliver rt som peger på løsninger, når det gælder rekruttering til offentlige sektor. Når det gælder arbejdsmiljø – og ja, faktisk også at sikre hele undervisningsområdet får en forhandlet overenskomst.
Det er nu engang bedst sådan.

Også fordi resultatet udgør vores fælles ramme for udviklingen af den offentlige sektor – og dermed jeres arbejdsplads – de næste 2-3 år.
Og de næste fire år er det med en ny kommunalbestyrelse i spidsen. Nye medlemmer med nye perspektiver, idéer og drømme. Tag godt imod dem. De skal træffer vigtige beslutninger for borgerne Albertslund i de kommende fire år.

Outro
For Tove Ditlevsen var Vesterbro Barndommens gade, for mig var det Hvidovre – for borgerne her er det Albertslund, der er rammen om hverdagen, hvor I spiller en vigtig rolle – gør en forskel.
Endnu en gang. Tak for det – keep on the good work og igen; ha’ et rigtig godt nytår.
Og lad os skåle for det med hinanden.
Godt nytår.