Albertslund Centrum - Høring af masterplan og miljørapport

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende masterplan for Alberslund Centrum og miljørapport i høring. Frist for høringssvar er den 25. oktober.


Albertslund Centrum - Høring af masterplan og miljørapport - Albertslund Kommune

Læs masterplanen for Albertslund Centrum (link)

Masterplanen sætter en retning og en ramme for, hvordan Albertslund Kommune og Citycon ønsker at udvikle centeret.

Miljørapporten er en vurdering af forskellige miljøpåvirkninger som planen vil medføre. Det drejer sig om: Vind, sol og skygge, trafik og trafiksikkerhed, støj og vibrationer, overfladevand, samt luftforurering.

Se miljørapporten (link)

Se bilag til miljørapporten (link) 

Frist for høringssvar
Du har mulighed for at komme med bemærkninger til både masterplan og miljørapport ved at sende et høringssvar til Albertslund Kommune.

Du kan sende dine bemærkninger til denne mailadresse: byudvikling.erhverv@albertslund.dk og vi skal have dine bemærkninger senest den 25. oktober 2018.

Husk at skrive i mailen, om dine bemærkninger gælder masterplanen eller miljørapporten.

Borgermøde om masterplanen
Albertslund Kommune og Citycon inviterer til borgermøde om masterplanen den 22. oktober. Her har du mulighed for at komme med idéer, ønsker og kommentarer til planen. Og fortælle hvad du synes er vigtigt at have med ind i fremtidens Albertslund Centrum.

Se mere om borgermødet og tilmelding her: www.albertslund.dk/centrum