Søg om tilskud til pensionistforeninger og klubber 2017 nu

Det er nu muligt at søge tilskud til pensionistforeninger og klubber for 2017. Ansøgningsfristen er fredag den 7. April 2017


Nu er det tid til at søge tilskud til pensionistforeninger og klubber for 2017. Driftstilskuddet for 2017 tildeles efter antallet af medlemmer, der modtager socialpension. Det maksimale tilskud er 5.000 kr.

Find de konkrete takster for tilskud her

Pensionistforeninger og klubber har mulighed for at søge tilskud til enkeltstående kulturelle formål, men der gives ikke tilskud til uspecificerede ansøgninger.

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indeholde en række oplysninger, herunder:

  • foreningens/klubbens generelle formål
  • en medlemsfortegnelse der indeholder fødselsdato for dem, der modtager socialpension
  • et revideret regnskab for 2016, foreningens budget samt foreløbigt program for 2017 

Det er desuden vigtig, at foreningen har et aktivt CVR-nummer. Du kan finde Erhvervsstyrelsens vejledning til fornyelse af CVR-numre her

Find link til ansøgningsskemaet og vejledning til udfyldelse her: http://albertslund.dk/borger/pension-og-%C3%A6ldre/aktivitet-og-fritid/tilskud-til-pensionistforeninger-og-klubber/ 

Ansøgningen sendes enten til sundhed.pleje.og.omsorg@albertslund.dk

eller til

Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg
2620 Albertslund
Att. Tilskud til Pensionistforeninger/Klubber

Kontakt: Lone Kreutzmann
Mail: lone.kreutzmann@albertslund.dk
Telefon: 4368 6449