Skole for alle 2017-22 – strategi for et fælles skolevæsen

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd har den 18. januar 2017 præsenteret Børne- og Skoleudvalget for mødesagen ”Skole for alle 2017-22”. Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende sagen i høring. Fristen for at aflevere udtalelser er tirsdag d. 28. februar 2017.


Læs notatet "Revision, Skole for alle 2017-22"

Ønsker du at sende et høringssvar?
Høringssvar sendes til Skoler & Uddannelse, att. Marianne Klöcker, e-mail: marianne.klocker@albertslund.dk
Spørgsmål vedrørende høringsmaterialet kan også rettes til Marianne Klöcker på tlf. 2028 2387.