Selvkørende busser skal testes langs den kommende letbane

Når Hovedstadens Letbane bliver en realitet i ti københavnske forstadskommuner – også kaldet LOOP CITY – skal borgerne vænne sig til endnu et nyt køretøj: selvkørende busser. Busserne skal sikre, at fremtidens kollektive transport hænger bedre sammen, er mere fleksibel og bæredygtig. Et nyt projekt skal teste busserne i to områder i Lyngby og Albertslund. Projektets samlede budget er 31,4 millioner kroner, som er finansieret af partnerne i projektet og EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA). Heraf modtager Albertslund Kommune omkring kroner 2.528.000 fra UIA og bidrager selv med kroner 632.000.


Selvkørende busser skal testes langs den kommende letbane - Albertslund Kommune

I fremtiden kan passagerer stige fra de nye letbanestationer ind i en selvkørende bus, der bringer dem helt til døren på deres arbejdsplads eller hjem. Selvkørende busser kan køre med højere frekvens, er mere fleksible i forhold til ruteplanlægning og kan køre på strækninger, hvor det ellers ikke er muligt at køre med bemandede busser.
De selvkørende busser skal i det nye år testes i to udvalgte områder i Lyngby og Albertslund. Testområderne ligger i et af Danmarks største byudviklingsområder, LOOP CITY, der dækker de ti kommuner, hvor hovedstadens 28 kilometer lange letbane kommer til at køre igennem. Med den nye letbane står byerne over for en stor bymæssig transformation, og det nye projekt skal undersøge, hvordan byens fysiske og digitale infrastruktur kan indrettes, så den er klar til fremtidige selvkørende busser.
Albertslund Kommune står sammen med en række partnere for projektet. Borgmester Steen Christiansen glæder sig til at afprøve nye måder at styrke den kollektive transport på.

”Vores transport står over for en kæmpe udvikling. Vi skal sikre, at vi også i fremtiden har smarte, grønne og fleksible måder at transportere os kollektivt på. Den kommende letbane er et afgørende skridt, men de selvkørende busser kan skabe bedre sammenhænge, når letbanen kommer og dermed sikre, at endnu flere vil lade sig transportere grønt og kollektivt,” siger Steen Christiansen og fortsætter:
”Jeg er glad for, at vi, ligesom DTU, kan stille et område til rådighed, hvor vi nu kan gå i gang med at teste fremtidens transportløsninger.”

Foruden Albertslund Kommune er LOOP CITY, partnerorganisationen Gate 21, Gladsaxe Kommune, busoperatøren Nobina Technology, IBM, Roskilde Universitetscenter (RUC) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med i projektet. Projektet er støttet af EU-programmet Urban Innovative Actions.

Stort potentiale i fremtidens intelligente transport
LOOP CITY er et samarbejde mellem ti kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3, hvor der i perioden 2018-2023/24 bliver bygget en letbane fra Ishøj til Lyngby.
Nobina, der er Nordens største busoperatør, står for driften af de selvkørende busser. Direktør Niels Peter Nielsen, siger om projektet:

”Med de nye selvkørende transportformer får vi en enestående mulighed for at supplere den kollektive transport, der i dag kører i faste baner og infrastrukturer. Selvkørende busser er et mere dynamisk supplement til de eksisterende transportformer og kan styrke den kollektive transport. Det vil give et mere finmasket net af kollektiv transport, der giver passagererne en større fleksibilitet og kan bringe dem tættere på deres destination.”

De selvkørende busser har et stort potentiale som en del af fremtidens kollektive transport i Danmark. De kan blive et vigtigt led i at få bedre forbindelser ved for eksempel at blive koblet på trafikknudepunkter, som stationerne på den nye letbane eller større tog- og busstationer.
Nobina har allerede erfaringer med at teste selvkørende busser i Stockholm og Helsingborg i Sverige.
Partnerne bag det nye projekt forventer, at testkørslerne går i gang i andet halvår af 2018.

FAKTA Nyt projekt tester selvkørende busser
Projektet vil styrke det fremtidige kollektive tilbud af busser til borgerne. Projektet vil introducere selvkørende busser i udvalgte områder i byudviklingsområdet LOOP CITY, hvor den nye letbane fra Ishøj til Lyngby etableres fra 2018-2023/24.
Bag projektet står byudviklingsområdet LOOP CITY, partnerorganisationen Gate 21, Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, busoperatøren Nobina Technology, IBM, Roskilde Universitet (RUC) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Projektets foreløbige følgegruppe består af Movia, Region Hovedstaden, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. De øvrige LOOP CITY-kommuner er inviteret med i følgegruppen.
Budgettet er 31,4 millioner kroner og projektet er finansieret af EU-programmet Urban Innovative Actions og partnerne.
Selvkørende busser
- Dynamisk og fleksibel transportform, der bringer kunderne tættere på deres rejsemål.
- Giver effektive forbindelser til anden kollektiv transport, især tog, metro og letbane.
- Kan bruges i områder, hvor det ellers ikke er muligt at køre en bemandet bus
- Bruger en kombination af teknologier til at køre: GPS, infrarød laser (LIDAR – Light Detection And Radar, 3D-kamera, der aflæser vejskilte og trafiklys, sensorer, der måler, hvor bussen er i forhold til vejen.
- Er støjsvage
- Kører på el og udleder ikke CO2 og partikler

Lovændring pr. 1. juli 2017
En ændring af færdselsloven har fra den 1. juli 2017 givet mulighed for at søge om tilladelse til kontrollerede forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Lovændringen gør det muligt at teste selvkørende køretøjer på offentlig vej i Danmark, når det sker under hensyn til trafiksikkerheden.

Finansiering

Projektets samlede budget er 31,4 millioner kroner, som er finansieret af partnerne i projektet og EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA). Heraf modtager Albertslund Kommune omkring kroner 2.528.000 fra UIA og bidrager selv med kroner 632.000. Læs mere her