Albertslund Kommune skal have nyt omsorgssystem

Albertslund Kommune har i samarbejde med Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) valgt, at Systematic skal levere nyt omsorgssystem – Columna Cura.


 

Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforenings ni medlemskommuner – Albertslund, Dragør, Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Rødovre, Solrød, og Vallensbæk - har været i udbud sammen med yderligere fire kommuner (Allerød, Frederikssund, Stevns og Tårnby) om et nyt elektronisk omsorgssystem (EOJ).

Det er den første store opgave, som er løftet i regi af DSD, og det har været en meget positiv oplevelse for de 13 deltagende kommuner. Hvidovre Kommune har trukket det store læs i processen, og vil også være den første kommune af de 13, som implementerer systemet, når den endelige aftale er faldet på plads. Albertslund Kommune skal implementere systemet i 1.kvartal 2018.

Der er aftalt en fælles implementeringsmodel, som skal prøves af i praksis for første gang i kommunerne. Modellen skal give kommunerne mulighed for at lære af hinanden, og der er lagt op til et kontinuerligt samarbejde omkring uddannelse, organisering og gevinstrealisering på området.

De tre firmaer, som var inviteret ind i udbudsprocessen, var Systematic, KMD og EG. Efter en meget grundig proces, som har involveret medarbejdere i de 13 kommuner på kryds og tværs, faldt leverandørvalget altså på Systematic - Columna Cura.