Nyt om Kanalgadeprojektet

De sidste anlægsarbejder og den ny beplantning ventes klar inden nytår


De store anlægsarbejder som nyt bolværk og belægning, forventes at være færdige til november/december 2017 for hele Kanalgadeprojektet.

Det samme gælder den ny beplantning, dog kan vejret komme i vejen for at beplantningen når at blive klar i 2017, og eventuel manglende beplantning vil i stedet blive færdiggjort i foråret 2018.