Kontanthjælp til uddannelsessøgende i sommerferien

Som udgangspunkt kan du ikke få kontanthjælp i sommerferien, hvis du er uddannelsessøgende og mellem to uddannelsesforløb. I særlige tilfælde er det dog muligt at få økonomisk støtte fra det offentlige.


Personer, der befinder sig i perioden mellem 2 studieperioder, vil som hovedregel ikke være berettiget til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Pågældende anses dermed fortsat for at være studerende i den periode, der ligger mellem afslutning af fx en ungdomsuddannelse og påbegyndelse af en videregående uddannelse.

Du er uddannelsessøgende, når du:

  • har afsluttet en gymnasial eller grunduddannelse og har en aftale om elev-, lære- eller praktikplads
  • har afsluttet en gymnasial eller grunduddannelse og søger elev-, lære eller praktikplads
  • har afsluttet en gymnasial eller grunduddannelse og søger optagelse på en uddannelsesinstitution

Der skal gå to måneder

Hvis du ikke har fundet en elev-, lære-, eller praktikplads cirka to måneder efter afslutningen af en gymnasial eller grunduddannelse, anser vi din uddannelse for afbrudt. Det samme gælder, hvis du får afslag på at blive optaget på en videregående uddannelse.

I så fald har du ret til hjælp, hvis de øvrige betingelser er opfyldt.

Unge enlige forsørgere

Er du under 30 år og enlig forsørger, kan du undtagelsesvist, og efter en konkret vurdering af dine økonomiske forhold, være berettiget til hjælp i perioden mellem to uddannelser. Hjælpen kan højst ydes i 2 måneder.

Du skal være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktivering.

Hvis du mener, at du er berettiget til hjælp og vil søge om den, skal du henvende dig i Jobcentret på Bytorvet.