Konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse

Læs om konstitueringen af den nye kommunalbestyrelsen [2018-2021] faldt på plads ved mødet tirsdag den 5. december 2017. Steen Christiansen fortsætter som borgmester i næste periode. Alle partier er med i Økonomiudvalget. Og så er der en række nye udvalgsformænd


Konstituering - Albertslund Kommune

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 5. december blev formandsposterne fordelt som følger: 

  • Steen Christiansen (Soc.) fortsætter som borgmester og formand for Økonomiudvalget. Han bliver også formand for et nyt Udvalg for plejeboliger.
  • Marianne Burchall (Soc.) bliver ny formand for Børne- og Skoleudvalget.
  • Leif Pedersen (SF) fortsætter som formand for Miljø- og Byudvalget.
  • Nils Jensen (Soc.) bliver formand for Social- og Sundhedsudvalget, der tidligere hed Velfærdsudvalget.
  • Hediye Dilara Pekerman Temiz (Rad.) bliver formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
  • Lars Gravgaard Hansen (Kons.) bliver ny formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
  • Kenni Flink (Alt.)bliver formand for det nyoprettede Temaudvalg.
  • Dogan Polat (Soc.) bliver formand for et nyt Udvalg for Byudvikling.
  • Susanne Storm Lind (Soc.) fortsætter som formand for Folkeoplysningsudvalget.

Det er muligt at se mødet (link) og referatet fra mødet, når det er på plads (link). I starten af 2018 bliver alle medlemmerne af den nye kommunalbestyrelse oprettet med tilhørende udvalg og informationer her på hjemmesiden.