Konkurs i privat hjemmehjælp uden betydning for Albertslunds borgere

Den ene af kommunens to private leverandører af hjemmehjælp er gået konkurs. Dette vil dog ikke påvirke hjælpen til Albertslunds borgere.


DFS, som er en af Albertslund Kommunes to private leverandører, er gået konkurs. Men Albertslund Kommunes kontrakt med DFS er overflyttet til DFS+. Derfor vil de 145 albertslundborgere, som har valgt DFS som leverandør, ikke blive berørt af konkursen. De medarbejdere, som flytter med over i DFS+, vil levere nøjagtig den samme hjælp, som borgeren er visiteret til.
Har de borgere, som har valgt DFS som leverandør, spørgsmål, skal de tage kontakt til DFS, Gudrun Lüdecke på mail gudrun@dfs-service.dk eller telefon 28 56 78 87