Kommunalbestyrelsesmødet 12. september starter kl. 18.30

Mødet i kommunalbestyrelsen tirsdag den 12. september, der blandt andet indeholder første behandling af budgettet for 2018, begynder først kl. 18.30.


Følg med i kommunalbestyrelsens arbejde