Høring af Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Boliger ved Læhegnet

Frem til den 22. august 2017 kl. 12.00 er det muligt at fremsende bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene.


Planerne ændrer anvendelsen fra erhverv til boliger, og gør det muligt at bygge 48 rækkehuse og 80 lejligheder i etagebyggeri.

Læs planforslagene og kom med bemærkninger via hjemmesiden:
www.albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/ihoring/