Albertslund Kommune vil styrke ernæringen for ældre i eget hjem

Albertslund Kommune har sammen med Vallensbæk og Silkeborg kommuner, Professionshøjskolen Metropol og Det Danske Madhus fået fem mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje for bedre mad til ældre i eget hjem. Pengene skal bruges på at udvikle og afprøve måltidskasser til ældre borgere i eget hjem for at forbedre deres ernæring og dermed øge deres trivsel – og på sigt reducere antallet af genindlæggelser.


Albertslund Kommune er sammen med Silkeborg og Vallensbæk kommuner, Metropol og Det Danske Madhus gået i spidsen for et nyt ambitiøst ernæringsprojekt, der skal øge trivslen hos ældre i eget hjem og reducere antallet af genindlæggelser. Til det projekt har de fem partnere i projektet fået fem millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Albertslund er kendt som en kommune, der stiller byen til rådighed, så fremtidens løsninger kan udvikles i såkaldte living labs. For eksempel indenfor lys med DOLL (Danish Outdoor Lighting Lab) i Hersted Industripark. Nu udvider Albertslund Kommune den tankegang til også at indbefatte ernæringsløsninger for ældre borgere i eget hjem. Det gør Albertslund sammen med en række andre kommuner, en forskningsinstitution og en privat virksomhed, som der i forvejen er leverandør af hjemmeservice til kommunens borgere. 

Projektet skal afprøve og udvikle et nyt innovativt måltidskoncept med en række måltidskasser, der visiteres til ældre i eget hjem. Det kan fx være ældre, der kommer hjem til et tomt køleskab, når de udskrives fra et hospital eller retableringscenter, og som har behov for energi og noget godt at spise. Eller det kan være ældre, der i forbindelse med et genoptræningsforløb, har brug for proteinrige måltider som forudsætning for at kunne genoptrænes. Det kan også være ældre, som gennem øget inddragelse omkring måltidet kan fastholde eller genoptræne en bedre funktionsevne.

Udvalgsformænd tror på gode resultater
Formand for velfærdsudvalget i Albertslund Kommune, Nils Jensen, siger om projektet:

”Vi kan se, at der desværre er mange ældre, som oplever et dyk i deres ernæring, når de skal fortsætte med genoptræning efter at have været indlagt. Det betyder, at det bliver sværere at opretholde deres funktionsniveau og det går udover livskvaliteten. Og det er ikke et problem, vi i Albertslund er alene om. Sammen med Det Danske Madhus, Ernæringsuddannelsen på Metropol og Vallensbæk og Silkeborg kommuner vil vi derfor udvikle og bruge måltidskasser som et værktøj til rehabilitering og genoptræning. Når vi i kommunerne går sammen med virksomheder, og gerne lokale virksomheder som Det Danske Madhus, og forskere fra Metropol, kan vi skabe nye løsninger til gavn for vores ældre borgere. Derfor er jeg også særlig glad for, at de ældre vil blive inddraget undervejs i hele i projektet.”

Også i Det Danske Madhus glæder man sig til at udvikle nye koncepter, der kan gavne en masse ældre menneskers ernæring og trivsel. Mette Lei fra Det Danske Madhus siger i den forbindelse:

”Hos Det Danske Madhus ser vi det som en vigtig opgave er være med til at udvikle fremtidens madservicetilbud. Vi går rigtig meget op i, at den hjemmelavede mad er god og velsmagende, for vi tror på, at mad gør glad. Vi er derfor utroligt glade for, at vi i samarbejde med dygtige mennesker fra Albertslund, Vallensbæk og Silkeborg kommuner samt Metropol får muligheden at udvikle et koncept med måltidskasser. Vi arbejder med borgerdreven innovation, og det gør jo netop, at vi kan ramme de specifikke behov, der er hos borgeren. Det er noget, som helt konkret kan komme til at forbedre rigtig mange ældres hverdag. Som landets største private leverandør af mad til ældre kan vi bidrage med rigtig meget faglig viden og praktisk erfaring. Vi ser frem til et spændende samarbejde og glæder os til at se, hvor projektet ender.”

Hos Professionshøjskolen Metropol ser de frem til at få ny viden om, hvordan mad kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet for de ældre. 

”Jeg glæder mig til at være med til at bevise, at maden til ældre borgere i eget hjem kan spille en stor rolle i kommunernes arbejde med rehabilitering, og at pengene til lækker ældremad således er givet rigtig godt ud,” fortæller Anne Marie Beck, der er docent på ernæring- og sundhedsuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol og slutter med: ”På Professionshøjskolen Metropol skal vi blandt andet bidrage med vores ekspertise inden for ernæring, fysioterapi og ergoterapi til projektets forskellige faser”.

Læs information fra Sundheds- og Ældreministeriet:

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/Juli/Aeldreministeren-Nu-skal-aeldremaden-goeres-mere-laekker.aspx

 

_______

 

Materiale om projektet

Læs mere om ernæringsprojektet, som Albertslund Kommune er gået sammen med Silkeborg og Vallensbæk Kommune, Metropol og Det Danske Madhus om. Og som Sundheds- og Ældreministeriet støtter med fem millioner kroner.  

Formål og effekt Projektets skal udvikle og afprøve måltidskasser målrettet ældre borgere i eget hjem med det mål at øge den ældres ernæringsstatus og gennem en rehabiliteringsindsats at opøve de ældres funktionsevne og selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider.

På længere sigt er det projektets mål at øge de ældres livskvalitet, forbedre deres ernærings- og væskebehov samt reducere antallet af genindlæggelser blandt ældre i eget hjem.

Projektbeskrivelse
Projektet afprøver og udvikler et nyt innovativt måltidskoncept med en række måltidskasser, der visiteres til ældre i eget hjem.  Det kan fx være ældre, der kommer hjem til et tomt køleskab, når de udskrives fra hospital- eller retableringscenter, og som har behov for energi og noget godt at spise. Eller det kan være ældre, der i forbindelse med et genoptræningsforløb, har brug for proteinrige måltider som forudsætning for at kunne genoptrænes. Det kan også være ældre som gennem øget inddragelse omkring måltidet kan fastholde eller genoptræne en madrelateret funktionsevne.

Et eksempel på udfordringerne ved en dårlig ernæring er, at mange ældre allerede før hospitalsindlæggelse er i dårlig ernæringstilstand, hvilket typisk forværres under indlæggelsen. Når den ældre kommer hjem, så fortsætter vægttabet og den dårlige ernæringstilstand forværres yderligere – og dermed oplever den ældre nedsat funktionsevne. I dag er der ikke ret meget fokus på, at de ældre skal have tilstrækkeligt med mad og væske ved retur fra indlæggelse eller ophold i rehabiliteringsafdelingen for at genvinde deres tabte funktionsevne.

Projektet henvender sig også til ældre, der ikke allerede er visiteret til madservice, men som midlertidigt har behov for en særlig ernæringsindsats. Dermed bygger projektet på en forebyggende og rehabiliterende tænkning, hvor måltidskasserne betragtes som et midlertidigt rehabiliteringsredskab, der kan visiteres til ældre over en given periode, alt afhængig af behov. Indsatsen skal reducere risikoen for genindlæggelser samt muliggøre, at ældre kan forblive i deres eget hjem med det mål at fastholde eller øge deres livskvalitet.

Baggrund
Albertslund kommune ønsker med projektet at forebygge ernæringsrelaterede hospitalsindlæggelser og øge effekten af kommunens genoptræningstilbud ved at tilbyde relevante ernæringsindsatser, så borgerne hurtigt genvinder eller forbedrer deres funktionsniveau. Projektet indgår i Albertslund kommunes strategiske rehabilitering- og ernæringsindsats, der sigter på at øge eller fastholde madrelateret funktionsevne, øge livskvaliteten samt fastholde ældre i eget hjem.”

Om puljen
Sundheds- og Ældreministeriet uddeler 25 mio. kr. til indsatser, der skal forbedre madtilbuddene til ældre i eget hjem. 46 kommuner har i alt ansøgt om 97 mio. kr., hvoraf 5 altså går til projektet De gode madkasser. Albertslund Kommune har rollen som projektleder.