Ældrerådsvalget - Særligt handicapvenligt afstemningssted

Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted. Vælgere med handicap, som ønsker at stemme til Ældrerådsvalget, kan ansøge om at stemme på Herstedøster Skole istedet for det sted, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten. Frist for at ansøge er mandag den 13. november kl. 12.00


Afstemningsstedet på Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted for kørestolsbrugere eller gangbesværede vælgere. Afstemningsstedet er udstyret med rampe ved indgangen og et stemmerum med hæve-/sænkebord.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, som ønsker at stemme til Ældrerådsvalget, kan ansøge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen, end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten. Ansøgning om ændring af afstemningssted skal ske ved at rette henvendelse til Lone kreutzmann på tlf. 4368 6449 senest mandag den 13 november, kl. 12.00.

Transport af svagelige til valgstedet
Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet tirsdag den 21. november og ikke har nogen til at køre for sig, kan få gratis hjælp af kommunen til at blive transporteret til og fra valgstedet.

Transporten skal bestilles senest mandag, den 20. november kl. 14.00. Transport bestilles ved at ringe til Lone Kreutzmann på tlf. 4368 6449.