Seneste nyt om Kanalgaden

- status for projektet den 21. juni 2017


Seneste nyt om Kanalgaden - Albertslund Kommune

Første del af strækningen fra Vandhaverne til Fuldbrovej er ved at være klar - opsætning af bænke, lys og cykelstativer ventes færdig den 30. juni.

Den midterste strækning fra Fuldbrovej til Hvidbrovej ventes færdig midt i juli, men arbejdet med at opsætte bænke, lys med mere fortsætter frem til midt i august.

Sidste strækning fra Hvidbrovej til Opstandelseskirken er i fuld gang med at blive renoveret med opgravning, rydning af træer og udskiftning af bolværk.

For at kunne arbejde sikkert er dele af denne strækning afspærret i kortere og længere perioder - dog vil der i hele perioden være adgang til alle butikker og opgange.

Strækningen fra Føtex til Opstandelseskirken er frem til september afspærret på nordsiden. Skilte henviser til sydsiden hvor belægningerne ikke skal renoveres.
Gelænderet tages ned og erstattes af en lav kant, som langs den øvrige del af Kanalen.

Plinten ved Kanaltorvet tages ned den 1. juli og sættes ikke op igen.

Den sidste bro tages ned i uge 25 og erstattes af en midlertidig bro på næsten samme sted, så der i hele perioden vil være broforbindelse mellem Føtex P-plads og Kanaltorvet.

Arbejdet med opgravning, uddybning og pæle til det ny bolværk kræver at Kanalen er tømt for vand og eventuelt regnvand pumpet bort, hvis det skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vi forventer at have disse arbejder færdige midt i oktober og at der herefter igen vil løbe vand i hele Kanalen.