Kanalgaden er færdig…. næsten

Vandet flyder og planterne pynter ved kanalen. Det har været et projekt, der har været længe under vejs. Men er alt så perfekt? Ikke endnu, fortæller Hans-Henrik Høg fra Miljø og Teknik.


Kanalgaden er færdig…. næsten - Albertslund Kommune

 

Selve Kanalgaden er er nu færdig med den brede gade der giver plads til ophold og hyggepladser tæt på vandet. Planterne, byudstyret og affaldsspandene er også godt på plads. 

Men Kanalgaden er ikke kun pynt i byen,  den er også en vigtig del af Albertslunds regnvandssystem og skybrudssikring – primært af Centret. Renoveringen omfattede derfor også tiltag, der gør det muligt at styre regnvandet bedre og dermed forbedre skybrudssikringen. Det gælder bl.a. det regulerbare skot ved Vandhaverne, som styrer hvor meget vand, der løber videre til Kongsholmsparkens våde enge. Parken vil i tørre perioder blot have et par mindre søer, men kan opsamle 55.000 m3 regnvand, når et skybrud eksempelvis rammer byen, hvilket vi var tæt på i forgangne uge.

Det lyder jo meget godt, men er alt så perfekt? Ikke endnu, fortæller Hans-Henrik Høg, der er leder af Byg, Miljø og Forsyning i Albertslund Kommune. Han peger på, at der arbejdes på at få belysningen forbedret, der hvor det giver gener på 1. salen hos nogle beboere. Ligesom der også skal findes en løsning til at forskønne de høje betonbolværker og brofagene over Kanalen.

Kanalgaden er dog blevet taget rigtig godt i mod, fortæller han, særligt af gående og cykellister, der flittigt bruger området i god stil. Helt det samme kan man ikke helt sige om knallertkørerne. ”Der har været lidt bøvl med knallertkørsel, som vi i første omgang har forsøgt begrænset med bløde henstillinger med øget skiltning.

Generelt er det et flot resultat, og når de sidste forskønnelser bliver udført – og renoveringerne af gårdhusene står færdig - ja så t bliver det rigtig flot,” slutter Hans-Henrik Høg.

Læs mere om renoveringen her.