Gå til hovedindhold

Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje

Yder fx tilskud til nye (forenings)tilbud og aktiviteter for særlige målgrupper

Indhold

  Initiativer kan være følgende:

  Udvikling af nye (forenings)tilbud

  Aktiviteter for særlige målgrupper

  samarbejde foreninger imellem, eller samarbejde med eksterne parter som f.eks. skoler, boligforeninger etc.

  For vurdering af ansøgningerne gælder derudover at:

  • Initiativer for børn og unge prioriteres højest. Udvalget prioriterer bæredygtige projekter højest f.eks. genbrug af materialer,. Ved brug af ekstern arbejdskraft ser udvalget gerne af lokale skoler eller leverandører vælges.

  Der gives ikke tilskud til:

  • Færdige projekter og allerede foretagende investeringen
  • Foreningsture
  • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter som er direkte knyttet til en ny aktivitet

  Send ansøgning til kffs@albertslund.dk:

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Foreningens navn (hvis det er en forening som søger.
  • Beskrivelse af initiativet
  • Budget
  • CVR-nummer, underskrift og dato for underskrift.

  Ansøgningsfrist for 2022. Løbende over året. Sidste frist 1. oktober 2022.

  Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje vurderes løbende over året ved Folkeoplysningsudvalgets møder.