Gå til hovedindhold

Ildsjælepris 2022

I budgetaftale 2022 blev det besluttet af afsætte midler til at understøtte sociale foreningers initiativer. Midlerne går til en pulje til sociale foreninger og uddeling af en ildsjælepris til en borger og en ildsjælepris til en forening.

Indhold

  I Albertslund er der mange ildsjæle og sociale foreninger, der hver eneste dag yder en stor indsats. Den nye ildsjælepris er stiftet for at hylde den ildhu og det engagement, der findes blandt frivillige borgere og foreninger i Albertslund Kommune.

  Ildsjæleprisen bliver tildelt efter en proces, der omfatter nominering af kandidater, vurdering af kandidater, udvælgelse af en vinder. Der er uddeles en ildsjælepris til en borger på 15.000 kr. og en ildsjælepris til en forening på 25.000 kr. Ildsjælepriserne uddeles i forbindelse med årets Fællesskabsstafet i uge 41.

  Hvem kan vinde
  Ildsjæleprisen er målrettet frivillige foreninger, non-profit organisationer og almennyttige foreninger og de mennesker, der engagerer sig i og omkring disse foreninger. For at komme i betragtning til ildsjæleprisen skal foreninger og borgere, der nomineres leve op til et eller flere af følgende kriterier:

  • Det frivillige arbejde skal være ulønnet
  • Borgeren / foreningen skal løfte sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte
  • Borgeren / foreningen skal have fokus på at oprette og opretholde gode fællesskaber og fællesskabsskabende aktiviteter
  • Borgeren / foreningen skal synliggøre kvaliteten og værdien ved frivilligt arbejde
  • Borgeren / foreningen dyrker samarbejde på tværs af de sociale foreninger
  • Borgeren / foreningen har iværksat et nyt initiativ målrettet sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte
  • Borgeren udviser et enormt engagement og har udført en ekstraordinær frivillig social indsats i Albertslund Kommune
  • Foreningen fremmer et godt miljø for både frivillige og målgruppen for aktiviteten

  Vil du nominere en borger eller forening
  Alle kan nominere en borger og forening. For at nominere en borger eller en forening til ildsjæleprisen, så skal du/I fremsende en skriftlig indstilling ved at udfylde denne skabelon "nominering af kandidat til ildsjæleprisen".

  Nomineringen skal fremsendes til albertslund@albertslund.dk . I emnefeltet skal der stå "Ildsjælepris 2022". Fristen for nominering af kandidater er den 15. august kl. 12.00. 

  Har du spørgsmål vedrørende ildsjælepriserne, så kontakt konsulent på sundhedsområdet Kathrine Bjerring Ho på mail kbg@albertslund.dk eller mobil 2324 2937.