Tung og let trafik: Hvilke udfordringer møder industriområdet?

Flere arbejdspladser på samme areal og en ny letbanestation vil give mere cykeltrafik og gang, der skal fungere samtidigt med at varer skal fragtes.


Tung og let trafik: Hvilke udfordringer møder industriområdet? - Albertslund Kommune

Albertslund Kommune ser de trafikale udfordringer som en del af den overordnede planlægning af området for at sikre et fortsat trafikalt velfungerende erhvervsområde. Herved kan vi tiltrække den nødvendige arbejdskraft, understøtte letbanens passagergrundlag og udvikle transporttilbuddene i området.

Planlægning

Mulighederne for at imødekomme de trafikale udfordringer indarbejdes i et nyt plangrundlag for Hersted Industripark. Strategien er i første omgang at undgå trængsel ved at understøtte effektive og bæredygtige transportvalg.

Kommunen følger løbende trafikudviklingen i området gennem tællinger af biler og cykler og vil være opmærksom på muligheder for at forbedre transporttilbuddene i samarbejde og dialog med virksomhederne.

Mobilitetsnetværk

Kommunen vil fortsat mødes med virksomhederne i Mobilitetsnetværket for at understøtte virksomhedernes bestræbelser på at skabe attraktive og bæredygtige transportmuligheder for medarbejderne.

Virksomhederne har i øjeblikket 3 elcykler til udlån til medarbejderne og har prioriteret en række indsatser, som det kan overvejes at igangsætte. Netværket er åbent overfor andre interesserede. Motivationen for at deltage er typisk et fokus på medarbejderpleje, CSR, klima eller sundhed.

Effektiv godstransport

Hersted Industripark er indrettet til godstransport, men kravene og de teknologiske muligheder udvikler sig. Derfor har kommunen udpeget en rute til modulvogntog, hvis en eller flere ejere skulle være interesserede i at gennemføre de nødvendige tilpasninger af infrastrukturen.