Stationsområdet: Hvor skal stationsforpladsen ligge og hvordan skal det se ud?

Ved letbanestationen i Hersted Industripark skal der anlægges en stationsforplads. Albertslund og Glostrup kommuner tager stilling til området omkring en ny station i Hersted Industripark


Stationsområdet: Hvor skal stationsforpladsen ligge og hvordan skal det se ud? - Albertslund Kommune

Albertslunds nye letbanestation kommer til at ligge i Hersted Industripark. Navnet på stationen er endnu ikke fastlagt.Der skal anlægges en stationsforplads ved letbanestationen i Hersted Industripark.

Kommuner samarbejder om stationsforplads

Stationsforpladsen ligger i Glostrup Kommune, derfor samarbejder Glostrup og Albertslund kommuner om finansieringen, udformningen og den senere drift af stationsforpladsen.

I øjeblikket indledes drøftelserne mellem de to kommuner, hvor ambitionsniveauet skal fastlægges, herunder behovet for parkering til cykler og biler, mulighed for café eller handel med dagligvarer, stationstorv, afsætningsområde, m.m.