Nyt plangrundlag for Hersted Industripark: Hvad er tidsplanen ?

I løbet af 2018 skal der fastlægges en masterplan for udviklingen af Hersted Industripark. Se hvornår du kommer med i dialogen


Nyt plangrundlag for Hersted Industripark: Hvad er tidsplanen ? - Albertslund Kommune

I 2018 vedtager kommunalbestyrelsen i Albertslund en ny masterplan for Hersted Industripark. I forlængelse heraf fastlægges en ny planlægning for Hersted Industripark. Masterplanen vil blive udarbejdet i et samarbejde med virksomheder og udlejere i området.

Nye fysiske rammer

Den gældende byplanvedtægt (nr. 5 1963) for Hersted Industripark vil blive aflyst og erstattet af en rammelokalplan. Herefter vil detailplanlægningen for mindre dele af området blive sat i gang. I første omgang centerområdet ved den nye station og Højhuset på Naverland 2.

Dialog med berørte parter

Kommunen vil udvikle planerne i dialog med de lokale aktører, både på offentlige borgermøder og særskilte møder med f.eks. investorer, grundejere og lejere i berørte områder. Etablering af adgangsvejen til letbanestationen vil være et af de første elementer i planlægningen.