Hvad er planen for anlæggelsen af Letbanen?

Der skal bygges en letbane på Ring 3. Når Letbanen er færdigbygget i 2023/24 kommer de 27 tog til at køre fra Lyngby til Ishøj over en strækning på 27 kilometer med 28 forskellige stationer


Hvad er planen for anlæggelsen af Letbanen? - Albertslund Kommune

I 2023/24 kan du køre med letbanen fra Lyngby til Ishøj. Strækningen bliver på 27 kilometer og får 28 stationer undervejs. I Albertslund får letbanen stop ved Hersted Industripark. Letbanen er en moderne sporvogn af den type du måske har mødt i Amsterdam, Paris eller Barcelona.

Arbejdet med at etablere letbanen begynder primo 2018. Det drejer sig bl.a. om forudgående ledningsomlægninger, arkæologiske udgravninger, geotekniske undersøgelser m.m. Ca. et år senere begynder vejomlægningerne, som går forud for anlæg af skinner, stationer m.m., der begynder i 2019.

VVM-redegørelse

Inden letbanen etableres, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse der kortlægger hvilke miljøforhold der bliver påvirket i både anlæggelses- og driftsfasen.

Se resultatet af VVM-redegørelsen her.

Se mere om letbanen her.