Fokuseret udviklingstræk omkring lys og Smart City

Internationalt kraftcenter for lysteknologi og smart city i Hersted Industripark. Det er visionen for Albertslund Kommune


Fokuseret udviklingstræk omkring lys og Smart City - Albertslund Kommune

Visionen for Hersted Industripark er, at udvikle Nordeuropas kraftcenter for belysning og Smart City, og at Hersted Industripark bliver et af Københavns levende og moderne industriparker.

Lysteknologi og Smart City i fokus

Vi ønsker at spare på energien og at skabe bæredygtig og grøn vækst i kommunen. Virksomheder, der arbejder med lys, lysteknologi og Smart City skal finde vej til byen og gerne også til Hersted Industripark. Med dette fokuserede udviklingstræk ønsker vi at byen får de by- og erhvervsmæssige kvaliteter, som kan fastholde og tiltrække virksomheder til området.

For at skabe rammer og muligheder for at det kommer til at ske, går Albertslund Kommune langsigtet, strategisk og vedholdende til opgaven.

Helt aktuelt arbejder vi på at udnytte den enorme interesse for DOLL-Living Lab til at skabe en stærk international klynge af lys- og smart city virksomheder og virksomheder med fokus på grøn udvikling. Vi har aftaler og partnerskaber med både internationalt førende virksomheder og virksomheder, som arbejder i lokal sammenhæng, og arbejder målrettet på at få flere med.

Greater Copenhagen og Øresund i lyssamarbejde

Sammen med kommuner, og andre centrale aktører i Greater Copenhagen skriver Albertslund Kommune en ansøgning til EU om at skabe Lysets metropol i Greater Copenhagen med et kraftcenter i Hersted Industripark.

Vi analyserer mulighederne for uddannelsesaktiviteter og et tættere samarbejde mellem lokale virksomheder og DOLL

Udviklingstrækket profilerer Albertslund Kommune både nationalt og internationalt. Målet er at skabe et attraktivt internationalt brand for Hersted Industripark.

Det nye plangrundlag for den fysiske byudvikling i Hersted Industripark bidrager også til at opfylde disse ambitioner og Albertslund Kommune vil også bruge Letbanen til at høste flest mulige af de gevinster for byen og området.