Forårskur for erhvervslivet 2017

Forårskur i miljøets og dialogens tegn. Albertslund Kommune vil dialogen med de lokale virksomheder. Derfor arrangerer kommunen forårskur for erhvervslivet. I 2017 deltog 40 virksomheder i Forårskur 2017 i Albertslund.


Forårskur for erhvervslivet 2017 - Albertslund Kommune

I april 2017 var der forårskur en onsdag morgen hos ejendomskoncernen Castellum på Roskildevej i Albertslund, hvor 40 små og store lokale virksomheder var mødt op for at netværke og blive klogere på verden. Forårskuren er en god mulighed for at komme i dialog med kommunen og en mulighed for at blive opdateret på en global trend for virksomheder – bæredygtighed.

Den første til at gøre deltagerne på forårskuren klogere på bæredygtighed var Martin Manthorpe, strategidirektør hos den globale entreprenørkoncern NCC. Han fortalte om, hvordan NCC arbejder med bæredygtighed både i forhold til miljøet og til at tage et socialt ansvar. NCC arbejder både med at bygge efter høje miljøstandarder, arbejder med talentprogrammer og har tydelige principper mod korruption.

Globalt klimaperspektiv

Derefter overtog forhenværende minister Mogens Lykketoft talerstolen. Mogens Lykketoft har som afslutningen på en lang politisk karriere været formand for FNs generalforsamling. Han gennemgik de 17 bæredygtighedsmål fra FN, som verden har forpligtet sig til at arbejde henimod, og løftede klimaperspektivet fra virksomhed til globalt plan. I forhold til klimaindsatsen var han delvist optimistisk, da Paris-aftalen i 2015 har forpligtet landene til at nedbringe CO2 over en årrække. Men lagde samtidig ikke skjul på sin bekymring for Trump-regeringens kurs, hvor den nye præsident har erklæret at ville melde sig ud af de klima-aftaler, som Obama-regeringen indgik i.

Lokalt klimaperspektiv

Borgmester Steen Christiansen fortalte herefter om indsatsen for bæredygtighed lokalt i Albertslund. Han fremhævede blandt andet bygning M i det nye Kongsholmcenter i den sydlige del af Albertslund, der er højisoleret, har solceller på taget og rummer muligheder for ny teknologi. Med blandt andet lyssensorer, der selv justerer behovet for belysning.

Grøn initiativpris for virksomheder

Som en festlig afslutning på forårskuren fik Tarpaper Recycling overrakt Grøn Initiativpris for virksomheder. Prisen går til virksomheder i Albertslund, der gør en særlig indsats for miljøet. Hos Tarpaper Recycling er man rigtigt gode til det med genanvendelse. Man arbejder for eksempel med at genanvende gammelt tagpap til olie, der er en vigtig del af den asfalt, der ligger på vejene.
Borgmester Steen Christiansen overrakte og begrundede prisen: “Tarpaper er et godt og konkret eksempel på cirkulær økonomi. Tarpaper demonstrerer, hvordan en forretningsmodel kan bygges op omkring genanvendelse af materialer, som får en ny værdi, efter det er slidt ned og normalt kasseres”, sagde Steen Christiansen, og fortsatte: “Dette er også en ny vinkel på, hvordan virksomheder kan have fokus på bæredygtighed. Samtidig er Tarpaper Recyclings miljøfokus ikke blot ønsker og visioner, men viser både handlekraft og konkrete resultater, i kraft af virksomhedens ekspansion til Sverige, Tyskland og Finland.” Direktør Karsten Rasmussen modtog prisen på firmaets vegne, og takkede for hæderen.