Udbud og indkøb

Albertslund Kommune udbyder løbende kontrakter af forskellig karakter og omfang. På siden her findes generel information til leverandører samt kontaktoplysninger til Indkøbs- og udbudskontoret.


Hvorfor udbud?

Albertslund Kommune er omfattet af udbudsreglerne, og derfor udbudspligtig for kontrakter indenfor bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelser og vareindkøb, over en vis størrelse.

Vi er forpligtet til at konkurrenceudsætte kontrakterne for at opnå bedre og billigere priser på markedsvilkår, og dermed at begrænse den offentlige sektors omkostninger. Udbudsreglerne er med til at skabe en åben og effektiv konkurrence i hele EU.

Annoncering af kommende udbud?

Vi annoncerer kommende udbud her på hjemmesiden og de aktuelle udbud bliver publiceret på udbudsportalen www.Mercell.dk. Hvis du har spøgsmål til udbud og indkøb, er du meget velkommen til at kontakte os.

Strategi og politik

Du kan også læse Albertlunds Kommunes indkøbspolitik 2015-2017 her.

 

Nyttige links om indkøb og udbud

www.mercell.dk

www.udbud.dk

EU's udbudstidende (TED)

Udbudsportalen.dk

SKI

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Klagenævnet for Udbud