Udbud og indkøb

Albertslund Kommune udbyder løbende kontrakter af forskellig karakter og omfang. På siden her findes generel information til leverandører samt kontaktoplysninger til Indkøbs- og udbudskontoret.


Hvorfor udbud?

Albertslund Kommune er omfattet af udbudsreglerne, og derfor udbudspligtig for kontrakter indenfor bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelser og vareindkøb, over en vis størrelse.

Vi er forpligtet til at konkurrenceudsætte kontrakterne for at opnå bedre og billigere priser på markedsvilkår, og dermed at begrænse den offentlige sektors omkostninger. Udbudsreglerne er med til at skabe en åben og effektiv konkurrence i hele EU.

Annoncering af kommende udbud?

Vi annoncerer kommende udbud her på hjemmesiden og de aktuelle udbud bliver publiceret og gennemført via eu.supply.com. Hvis du har spørgsmål til udbud og indkøb, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Strategi og politik

Albertslund kommunes indkøbspolitik tager udgangspunktet i nogle bærende principper, heraf følger; miljø og bæredygtighed, innovative indkøb og samskabelse, socialt ansvar, effektiv indkøb, totaløkonomiske indkøb samt fælles indkøb.  

Disse principper udmønter sig yderligere i 5 indsatsområder herunder:

  1. Miljø og grønne indkøb
  2. Innovative partnerskaber og samarbejder
  3. Arbejds- og sociale klausuler
  4. Totaløkonomi
  5. Netværk

Læs mere om Albertslunds indkøbspolitik her.

 

Nyttige links om indkøb og udbud

www.udbud.dk

EU's udbudstidende (TED)

Udbudsportalen.dk

SKI

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Klagenævnet for Udbud