Hvordan foregår betalingen til kommunens leverandører?

Albertslund arbejder tæt sammen med virksomheder og erhvervsfolk. Nye medarbejdere, grøn virksomhed, affald, tilladelser, tilsyn, dialog om erhvervsudvikling m.m.


4. Hvordan foregår betalingen til kommunens leverandører?

Betalingsbetingelserne er "30 dage fra modtagelsen af fyldestgørende elektronisk faktura".

Alle virksomheder, der sælger til det offentlige, skal sende regninger i form af elektronisk faktura. Har du ikke et elektronisk faktureringssystem eller Læs-ind bureau, der kan danne og sende elektroniske fakturaer, kan du benytte dig af NemHandel fakturablanketten.

NemHandel er en ny elektronisk faktura, som gør det nemt og gratis at sende dine fakturaer til alle offentlige myndigheder. Med NemHandel kan du sende fakturaer lige så nemt som at sende en e-mail - uden at bruge digital signatur.

Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0

Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0.

Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.

Fakturaen skal indeholde:

  • Udstedelsesdato (fakturadato),
  • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)
  • Leverandørens CVR/SE-nummer
  • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse
  • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser
  • Pris pr. enhed eksklusiv moms
  • Rekvirent hos ordregiver
  • Rekvisitionsnummer

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.

Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

CVR/SE-nummer:

CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten.

Ordrenummer:

Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren.

Priser:

Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i kontrakten, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatterter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.).

Bestillingsenhed:

Enhederne skal være genkendelige i forhold til katalogets bestillingsenhed. Der skal i prisenheden anføres pakningsstørrelsen, så prisen kan kontrolleres på laveste enhedsniveau.

Mængde:

Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder.

Varenummer:

De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog.

Entydige varelinjer:

Leverandør må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatterter. Er der, jf. kontrakten, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. kontrakten, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af kontrakten.