Hvordan bliver min virksomhed leverandør til kommunen?

Albertslund arbejder tæt sammen med virksomheder og erhvervsfolk. Nye medarbejdere, grøn virksomhed, affald, tilladelser, tilsyn, dialog om erhvervsudvikling m.m.


2. Hvordan bliver min virksomhed leverandør til kommunen?


Vi udbygger og vedligeholder jævnligt vores side vedr. "Kommende udbud" gennem nye indkøbsaftaler eller genudbud af eksisterende aftaler.

Udbud:
Din virksomhed kan blive leverandør til Albertslund Kommune ved, at byde på de udbudte kontrakter eller ved at byde ved et genudbud, når kontraktperioden udløber. Derudover iværksætter vi jævnligt nye udbud, som din virksomhed også kan byde på. Enhver kommunikation om et eksisterende udbud foregå via Mercell.dk

alle udbud kan findes på udbud.dk

Samhandelsaftale:
Hvis din virksomhed ønsker at indgå en samhandelsaftale på et område, som ligger under Udbudsdirektivets tærskelværdi samt under tilbudsloven, kan du gøre opmærksom på din virksomhedsydelser eller varer via udbudspostkassen.


Al tilbuds informationer kan sendes til udbud@albertslund.dk