Hvis man ønsker at byde som et konsortium?

Albertslund arbejder tæt sammen med virksomheder og erhvervsfolk. Nye medarbejdere, grøn virksomhed, affald, tilladelser, tilsyn, dialog om erhvervsudvikling m.m.


3. Hvis man ønsker at byde som et konsortium?

Hvis flere leverandører i fællesskab, ønsker at afgiver tilbud som et konsortium, hæfter konsortiedeltagerne solidarisk overfor Albertslund Kommune som ordregiver.

Det skal fremgå af tilbuddet, hvilken tilbudsgiver/leverandør vi kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiedeltagerene.

Ved tilbud fra konsortier udfyldes og underskrives erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse, som fremsendes med tilbuddet.

Vi har udarbejdet et dokument, som kan benyttes af tilbudsgivere ved alle udbud, hvor man ønsker at byde som et konsortium.