Udbud med forkøbsret af Posthusgrunden, Bytorvet 2-6

Albertslund Kommune udbyder Postgrunden, Bytorvet 2-6, 2620 Albertslund med forkøbsret for Albertslund Centrum ApS og Citycon Denmark ApS.


Fakta om ejendommen

Grund på 3820 m2 beliggende særdeles centralt i Albertslund Centrum tæt på indkøbsmuligheder, kultur og S-togsstation. Grunden udbydes med en funktionsdygtig bygning, tidligere anvendt til posthus og bank.

Lokalplanforslag 7.16 for Posthusgrunden giver mulighed for i alt 5.938 m2 bolig i form af lejligheder på mellem 60 - 125 m2 på 1. til 10. etage og i alt 1.700 m2 erhverv i stueplan - detailhandel, restauranter og serviceorienterede erhverv. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200, og den individuelle butiksstørrelse må maksimalt være 600 m2. Der etableres parkering på niveau 0 og 1, ved opførslen af byggeriet skal p-pladserne opføres i niveau 0, mens niveau 1 udlægges som arealreservation.

Om udbuddet

Ejendommen udbydes til 10. december 2020 kl. 12.00 med forkøbsret for Albertslund Centrum ApS og Citycon Denmark ApS.  Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort efter kommunalbestyrelsens møde i februar 2021.

Grunden udbydes med en vejledende mindstepris på 16.925.700 kr. ekskl. moms.

Købstilbud sendes pr. mail til Albertslund Kommune. Mail: byudvikling.erhverv@albertslund.dk Att.: Pernille Bech

Spørgsmål kan sendes til Sekretariat for Byudvikling og Erhverv pr. mail byudvikling.erhverv@albertslund.dk

Spørgsmål modtaget inden den 3. december 2020, vil løbende blive besvaret i anonymiseret form. Spørgsmål og svar bliver offentliggjort på Albertslund Kommunes hjemmeside frem til den 7. december 2020 www.albertslund.dk/grundetilsalg

Svar offentliggjort på hjemmesiden betragtes som en integreret del af udbudsvilkårene. 

Udbudsvilkår pr. 19. august 2020

Bilag 1: Tingbogsattest matr.nr. 5bs Vridsløselille By, Herstedvester
Bilag 2: BBR-meddelelse
Bilag 3: BBR-meddelelse
Bilag 4: Forslag til Lokalplan 7.16 Posthusgrunden 2020
Bilag 5: Tilstandsrapport Albertslund Posthus af september 2012
Bilag 6: Prisoverslag nedrivning af maj 2018
Bilag 7: Bygningsnotat af marts 2020
Bilag 8: Jordforureningsattest
Bilag 9: Vejledende geoteknisk notat
Bilag 10: Ejendomsdatarapport
Bilag 11: Udtalelse fra Kroppedal Museum af 27-04-2020
Bilag 12: Kort over forsyningsledninger
Bilag 13: Servitut om vandledninger tinglyst 26/4-2012
Bilag 14: Servitut om afløbsledninger tinglyst 30/4-2012
Bilag 15: Servitut om afløbsledninger tinglyst 2/5-2012
Bilag 16: Servitut om lejekontrakt med Andelsbanken tinglyst 8/10-1984
Bilag 17: Servitut om lejekontrakt for Post- og Telegraf Væsenet tinglyst 8/10-1984
Bilag 18: Servitut om parkering i niveau 1.
Bilag 19: Servitut om G/F Albertslund Centrum i form af vedtægter tinglyst 24/9-2014 med påtegning.
Bilag 20: Kort over vejforsyning
Bilag 21: Beslutning om ny fordelingsnøgle for Grundejerforening, påtegning og fordelingsnøgle
Bilag 22: Vejledende budget for Grundejerforeningen Albertslund Centrum
Bilag 23: Servitut om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand
Bilag 24: Tilbudsblanket/købsaftale
Bilag 25: Servitut om vedligeholdelse af veje, stier, pladser m.v. tinglyst 18/08-2014 med påtegning
Bilag 26: Ejendomsskattebillet

De indkommende høringssvar til den tilknyttede Lokalplan 7.16 kan ses her:

Høringssvar til Lokalplan 7.16