Forebyg dehydrering hos ældre og få del i støtten til innovation

Deltag i informationsmøde for virksomheder om innovationspartnerskaber d. 30. juni.


Støtte til partnerskab om dehydrering - Albertslund Kommune

12 mio. kr. til innovation

Markedsmodningsfonden v. Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort et innovationspartnerskabsudbud til 12 mio. kr. i samarbejde med Frederikssund, Esbjerg og Albertslund Kommune, der afhjælper eller forebygger dehydrering af ældre over 65 år.

Alle virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forskere mm. kan deltage i informationsmøde om udbudsmaterialet og denne nye udbudsproces den 30. juni 2016.

Samarbejde med Albertslund kommune

Albertslund Kommune er med til at udvikle løsninger, der afhjælper eller forebygger dehydrering af ældre. Sammen med Markedsmodningsfonden og Esbjerg og Frederikssund kommuner leder Albertslund efter virksomheder og forskningsinstitutioner til et nyt innovationspartnerskab.

Potentiale for vækst

I 2014 var der ca. 460.000 indlæggelser af ældre borgere på de offentlige sygehuse i Danmark. Rigtigt mange af indlæggelserne kunne være undgået, hvis der var sat ind i rette tid og med den rigtige form for hjælp. Antallet af forebyggelige indlæggelser stiger for de ældste og mest plejekrævende ældre. Der er derfor et betydeligt vækstpotentiale for danske virksomheder i at løse denne problemstilling.

Albertslund går derfor nu sammen med Markedsmodningsfonden og Frederikssund og Esbjerg kommuner om at efterlyse innovative løsninger, der kan forebygge og reducere antallet af indlæggelser hos ældre, der direkte eller indirekte skyldes dehydrering. Markedsmodningsfonden har afsat i alt 12 mio. kr. til at deltage i innovationspartnerskaberne.

Innovationspartnerskaber – en ny udbudsform

Med den nye udbudslov er der åbnet for en helt ny udbudsform kaldet ”Innovationspartnerskaber”. Samarbejdsformen giver offentlige parter mulighed for at skabe innovation og løse problemstillinger på en ny og mere effektiv måde i samarbejde med private leverandører. Virksomheder og forskningsinstitutioner vil modtage betaling for at deltage i innovationspartnerskabet og samtidig få rettigheder til produktet/løsninger, inkl. retten til at kommercialisere løsningen

Albertslund Kommune kan være med til at udvikle løsninger på meget komplicerede problemstillinger, og kan vælge at købe løsningen umiddelbart efter innovationspartnerskabets afslutning.

Detag i informationsmøde

Få mere at vide om innovationspartnerskaber og støtte på informationsmødet d. 30. juni 2016, kl. 14-16. Stedet er Erhvervsstyrelsens, Lanelinie allé 17, 2100 København Ø. Ved spørgsmål om informationsmøde og tilmelding kontaktes Pernille Munk Nielsen permun@erst.dk, tlf. 3529 1413. Deadline for tilmelding er d. 28. juni 2016. Læs udbudsmaterialet her. Al kommunikation om udbudet går gennen Mercell.