Overvejelser

Måske har du brug for en medarbejder nogle få timer om ugen. Her er nogle overvejelser, du skal gøre dig for at se, om det er relevant for dig, og hvad du skal være opmærksom på for at få det til at fungere


1. Vær fleksibel: Find de opgaver, der passer til jeres virksomhed og medarbejder og vær fleksibel. Ofte kræver det lidt tid at finde sig til rette i jobbet for en person, der har behov for skånehensyn.

2. Overvej serviceopgaverne: Har din virksomhed serviceopgaver, som måske ikke er virksomhedens kerneopgave fx køkkenhjælp, oprydning, vedligehold?

3. Overvej specialopgaverne: Har I opgaver, som I normalt udliciterer, køber pr. timebasis eller bruger en freelancer til? Måske kan I bruge en ansat i fleksjob i stedet. Det kunne være oversættelse, tekstskrivning, korrekturlæsning, regnskab, juridisk bistand, etc.

4. Overvej opgaveperioderne: Måske kunne det være relevant for jer at ansætte en fleksjobber i fx spidsbelastningsperioder. Et fleksjob kan også være en midlertidig ansættelse.

5. Tal med jobcentret: En person, der kun kan arbejde to eller tre timer om ugen, har selvfølgelig brug for nogle skånehensyn. Få afklaret sammen med medarbejderen og jobcentret, hvilke skånehensyn der er i netop jeres tilfælde.

6. Informationsdeling: Overvej hvordan I får informationer ud til de medarbejdere, som er på arbejdspladsen i få timer om ugen. Måske er der behov for nye informationskanaler.

7. Tal med dit netværk: Du kan høste værdifulde erfaringer fra andre virksomheder, der har erfaring med medarbejdere på særlige vilkår. Hvordan får de hverdagen til at fungere, og er der noget, man skal være særligt opmærksom på? Mangler du et virksomhedsnetværk, så kontakt jobcenteret.


Kilde:www.cabiweb.dk

Nyttige Links:
www.fleks.nu