Fleksjob

Fleksjobordningen er ændret pr. 1.1.2013. Reformen har gjort det nemmere for såvel arbejdsgivere som fleksjobbere at finde hinanden


Som virksomhed kan I med hjælp fra en fleksjobber få løst opgaver, som I måske har nedprioriteret i en periode. Det kan også være opgaver, som ikke berettiger til et fuldtidsjob, men som netop passer til ansættelse af en person med lavere timetal – eller det kan være I kan få sat skub i nogle nye projekter, som har ligget og ventet.
I betaler som virksomhed kun for de timer der aftales. Overvej hvilke opgaver, der kunne løes af en medarbejder, der er der færre timer om ugen. Læs gode råd om mulige opgaver.
Læs mere i brochuren "Fleksjob – en god hjælp for alle".

Varighed

Personer under 40 år, kan højst få tildelt fleksjob fem år ad gangen. Personer over 40 år kan efter det første femårige fleksjob få permanent fleksjob.

Løn

Som arbejdsgiver betaler du løn inkl. pension for den arbejdsindats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer personens indtægt med et tilskud på baggrund af lønindtægten.

Timetal

Som arbejdsgiver betaler du kun for de timer, fleksjobberen arbejder. Derfor hænger det også økonomisk sammen ved fleksjob under 12 timer. Ansatte i fleksjob får et økonomisk incitament til at øge sit timeantal.

Bonus

Fleksjobbonus er en bonus på 25.000 kr. til virksomheder, der ansætter personer med nedsat arbejdsevne i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen i 6 sammenhængende måneder.

Når du har ansat en medarbejder i fleksjob på 10 timer eller mindre om ugen kan du søge om forhåndsgodkendelse til bonus på 25.000 kr.

Forhåndsgodkendelsen indebærer, at bonussen er reserveret til din virksomhed. Hvis alle betingelserne for at opnå bonussen, herunder ansættelse i seks sammenhængende måneder, er til stede seks måneder efter ansættelsesdatoen, modtager din virksomhed automatisk et fleksjobbonusbevis og får derefter 25.000 kr. udbetalt.
Forhåndsgodkendelse kan søges når I som virksomhed har ansat en person i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen efter 1. januar 2013.
Bonussen kan først udbetales, når den ansatte har arbejdet i 10 timer eller mindre om ugen i seks sammenhængende måneder.
Husk følgende oplysninger, når du søger.

  • Virksomhedens CVR-nummer og P-nummer
  • Den ansattes CPR-nummer og kontaktoplysninger

Der er årligt afsat 33 mio. kr. til fleksjobbonus fra 2013 til 2015. Det svarer til 1.320 bonusser pr. år.
Digital medarbejdersignatur eller NemID medarbejdersignatur (NemID Erhverv) kan bruges til at signere på ansøgningerne på forebyggelsesfondens hjemmeside:www.forebyggelsesfonden.dk.
Ellers kan du altid udskrive ansøgningen, underskrive og returnere den til fonden:
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Njalsgade 72C
2300 København S