Mentor

Jobcentret tilbyder ledige og sygemeldte afklaring af deres fremtid på arbejdsmarkedet. Det kan ske i samarbejde med en virksomhed


Afklaring kan foregå gennem en praktik. I forbindelse med praktikken, kan virksomheden få tilknyttet en mentor, der hjælper med indkøringen på arbejdspladsen.

Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for personlig støtte for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende. En mentor er typisk en erfaren medarbejder, der hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde et job.

Blanket til ansøgning findes på www.jobnet.dk