Erhvervsstrategi

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget arbejder på en ny strategi, som gælder fra 2019. Du kan læse om Erhvervsstrategien 2013 - 2017 nedenfor


Erhvervsstrategi - Albertslund Kommune

Ambitiøse mål og samarbejde

Målet er at skabe 2.000 nye arbejdspladser i Albertslund kommune inden 2017.

Bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne skal have optimale rammer og understøtte alle aspekter af livet i Albertslund.

Grøn Vækst, kvalificeret arbejdskraft og vækst gennem velfærd

Grøn vækst, kvalificeret arbejdskraft og vækst gennem velfærd er de faglige og strategiske områder, hvor vi udvikler og opruster for at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Bedre erhvervsservice, innovation og nye markeder

Som erhvervsaktør og samarbejdspartner for virksomhederne styrker vi kommunens erhvervsservice. Medarbejderne arbejder tæt sammen på tværs af fagområderne med fokus på den enkelte virksomhed.

Innovative udviklingsprojekter mellem lokale virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og andre vækstaktører vil stå centralt, når vi udvikler kommenens egen organisation og i eksterne samarbejdsrelationer.

Internationalisering og globalisering er et centralt område for erhvervslivet og kommunen vil understøtte virksomhederne optimalt i at skabe og sikre adgang til nye markeder.

Internationalt brand

Et stærkt brand og en international profil vil være båret af ambitiøse strategiske og tværgående mål.

 

Læs Erhvervsstrategien - kortfattet pixi (pdf)

Læs hele Erhvervsstrategien (pdf)

Læs Handleplan 2016 - 2017 for Erhvervsstrategien (pdf)