Strategien bygger på en vision og tre indsatsspor. Strategien løber frem til 2024 og er en åben strategi, hvor erhvervslivet og andre interesserede har indflydelse på de fremtidige indsatser. De tre indsatsområder er:

Visionen for erhvervslivet:

Albertslund er mulighedernes by for erhvervslivet - centralt placeret i Greater Copenhagen

1. Vi sikrer gode vilkår for virksomheder i Albertslund Kommune

Din virksomhed inviteres til arrangementer med fokus på udvikling af din virksomhed, dit erhvervsområde og udvider dit netværk. Kommunen indbyder til dialog om sagsbehandling og indfører et særligt fast track for virksomheder. 

2. Vi bidrager til bæredygtig vækst og iværksætteri lokalt og i Greater Copenhagen

Iværksættere og virksomheder i Albertslund sikres gode vilkår for udvikling gennem samarbejder med Erhvervshus Hovedstaden, Greater Copenhagen og andre erhvervsaktører. Jeres virksomhed inviteres med ind i samarbejder, der skal sikre den grønne omstilling og gøre bæredygtighed til business for erhvervslivet.

3. Vi bidrager til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og beskæftigelse til byens borgere

Din virksomhed skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft fra Albertslund og hele Greater Copenhagen. Kommunen gør det let for din virksomhed at udvikle jeres CSR-profil ved at hjælpe med rekruttering af socialt udsatte eller samarbejder med byens skoler.

Erhvervstrategi og Handleplan 2019 - 2024 kan ses og downloades her

I forbindelse med udarbejdelsen af strategien blev der lavet en profil af erhvervslivet i Albertslund, den kan ses her.