Røde Vejrmølle Industripark

Driv forretning i et attraktivt og konkurrencedygtigt erhvervsområde


Røde Vejrmølle Industripark - Albertslund Kommune

Store og små virksomheder bl.a. medicinalvarer, autoreparation, værksteder, en gros, lager og transport, byggemarked samt kontor- og serviceerhverv kendetegner Røde Vejrmølle Industripark.

Coop er også Albertslunds største virksomhed, og en stor del af Røde Vejrmølle Industripark huser COOP´s administrations- og lagerbygninger. 

Stærkt erhvervsområde

Området kan anvendes til butikker med særligt pladskrævende varer, kontor- og servicevirksomhed foruden produktion, industri, værksted, lager og engrossalg.

Trafikken kommer nemt til og fra området, der er centralt placeret i det regionale vejnet med kort afstand til København og hovedstadsomårdet.