Brandsyn - hvor og hvornår

Hvor ofte skal der holdes brandsyn på forskellige virksomhedstyper, institutioner og forsamlingslokaler


Fredede bygninger:

Mindst hvert femte år.

Hoteller, moteller, pensionater, kroer, klublejligheder, kollegier, kostskoler, feriehjem med mere end 10 sovepladser:

Mindst en gang om året.

Spejderhytter med mere end 10 sovepladser:

Mindst hvert tredje år.

Sygehuse og plejehjem

Plejeinstitutioner (sygehuse, sygehjem, plejehjem, hvilehjem, rekreationshjem, alderdomshjem og lignende institutioner) med mere end 10 sovepladser:

Mindst en gang om året.

Sygehuse, sygehjem, plejehjem, hvilehjem, rekreationshjem, alderdomshjem og lignende institutioner) med mere end 10 sovepladser:

Mindst en gang om året.

Forsamlingslokaler

Forsamlingslokaler beregnet til mere end 150 personer:

Mindst en gang om året.

Forsamlingslokaler til mellem 50 og 150 personer, der er pålagt driftsmæssige foranstaltninger:

Mindst hvert andet år.

Skoler og institutioner

Skoler og anden undervisning beregnet for mere end 150 personer:

Mindst en gang om året.

Daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, dagcentre, ældrecentre og lignende institutioner med mere end 10 sovepladser eller med opholdsrum for tilsammen mere end 50 personer:

Mindst en gang årligt.

Butikker

Butikker og lignende beregnet til over 500 personer:

Mindst en gang årligt.

Butikker og lignende beregnet til mellem 150 og 500:

Mindst hvert andet år.

Brandfarlige virksomheder og oplag

kategori A og kategori B virksomheder
oplag på over 800 oplagsenheder af klasse I-1, I-2 og II-1 i emballage samt i indendørs og overjordiske tanke, depotanlæg med væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke
virksomheder, der sprøjtemaler med væsker med flammepunkt indtil 55°C eller som foretager varmsprøjtning eller varmlakering:

Mindst hvert andet år.

Oplag af væsker klasse I-1, i-2 og II-1 i underjordiske tanke:

Mindst hvert femte år.

F-gasanlæg og -oplag med lagerkapacitet på over 200 kg og oplag på over 200 kg:

Mindst hvert femte år.

Virksomheder for fremstilling af brandfarlige gasser og virksomheder for fyldning af brandfarlige gasser på beholdere med er rumindhold på 1 liter eller derover:

Mindst hvert andet år.

Anvendelse og oplag af brandfarlige gasser på over 1000kg i bygning, anvendelse og oplag på over 2500kg i udendørs oplag:

Mindst hvert femte år.

Andre brandfarlige virksomheder, bygninger og oplag:

Mindst hvert 2. år