Brandsyn

Brandsynet er også en service, hvor vi giver gode råd om forbedring af brandsikkerheden


Brandvæsenets fornemmeste opgave er at forhindre brande og ulykker i at opstå. Som led i det brandforebyggende arbejde foretager vi brandsyn på steder, hvor mange mennesker samles og på virksomheder og oplag, hvor der er særlig brandfarlige forhold.

Hvad er et brandsyn

På et brandsyn gennemgås bl.a. flugtveje adgangsveje og brandmæssige adskillelser. Er der fejl og mangler vil de blive påbudt afhjulpet.

Brandsyn er en stikprøve – alt kan ikke opdages. Vi laver brandsynet i samarbejde med virksomhedens/institutionens ansvarlige leder.

Hvem foretager brandsyn

Det er Beredskabskontorets medarbejdere, der foretager brandsyn. Normalt er det den samme medarbejder, der besøger det samme sted flere år i træk. Så ved virksomhed/institution hvem de kan kontakte, hvis der er spørgsmål om brandsikkerhed. Den der foretager brandsynet vil på samme måde opnå et stort kendskab til stedet og kan mere målrettet vejlede og selvfølgelig kontrollere.

Hvor og hvornår skal der foretages brandsyn

Forsvarsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om brandsyn. Denfastlægger, hvor og hvor ofte, der skal foretages brandsyn. Beredskabskontoret kan desuden beslutte, at der skal laves brandsyn på andre lokaliteter, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Læs mere om hvor og ofte der skal afholdes brandsyn

Hvem har ansvar for at der foretages brandsyn

Det er virksomhedens/institutionens ansvar, at anmelde aktiviteter der er omfattet af brandsyn til Beredskabskontoret. Selve udførelsen af brandsynet er Beredskabskontorets ansvar.

Hvad er målsætningen

Kommunalbestyrelsen har – selvfølgelig - besluttet, at lovgivningen skal overholdes. Det vil sige, at alle brandsyn (= 100%) skal udføres.