Brand- og redningsarealer

Når der bygges eller bygges om, er det vigtigt at sikre plads til brand og redningsaktioner


Hovedstadens Beredskab har udarbejdet en folder der beskriver de vigtigste krav fra bygningsreglementet.

Læs folderen Brandvej

Du kan blandt andet læse om:

  • Tilkørselsveje
  • Belægning
  • Afmærkning
  • Parkering på brandarealer

Andre retningslinjer og vejledninger fra Hovedstadens Beredskab.