ABA-anlæg og nøglebokse

Bestemmelse for ABA-anlæg og nøglebokse i private og offentlige virksomheder


Mange virksomheder og institutioner har valgt - enten som følge af krav i byggetilladelse eller frivilligt - at etablere en automatisk alarmering af brandvæsenet.

Det sker fra ABA- og sprinkleranlæg og i visse tilfælde også fra gasdetektoranlæg. Ved udgangen af 2011 var der tilsluttet 107 anlæg på brandvæsenets vagtcentral.

Bestemmelser for ABA-anlæg og nøglebokse i private virksomheder

Bestemmelser for ABA-anlæg og nøglebokse i offentlige virksomheder