Affaldsregulativer og planer

Albertslund arbejder tæt sammen med virksomheder og erhvervsfolk. Nye medarbejdere, grøn virksomhed, affald, tilladelser, tilsyn, dialog om erhvervsudvikling m.m.


Regulativ

Regulativ for erhvervsaffald gælder for alt affald fra erhverv. I regulativet beskriver Alberslund Kommune, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer affald og din virksomheds pligt og ansvar.

Affaldsplan 2013 - 2018

Affaldsplanen er et vigtigt redskab for kommunens administration af affaldsområdet, da den beskriver visioner, målsætninger og fokusområder for affaldsområdet i 2013 - 2018.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.