Planer og regulativer

Albertslund arbejder tæt sammen med virksomheder og erhvervsfolk. Nye medarbejdere, grøn virksomhed, affald, tilladelser, tilsyn, dialog om erhvervsudvikling m.m.


Affald

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for jord

Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsplan 2013-2018 - hoveddel

Affaldsplan 2013-2018 - bilag, kortlægning og prognoser

Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord

Klimatilpasning

Klimatilpasningsplan

Luftforurening

Tomgangsregulativ

Spildevand

Betalingsvedtægt for vand og spildevand

Regulativ for tømning af septiktanke

Spildevandsplan

Vandforsyning

Vandforsyningsplan